wtorek, 31 lipca 2012

Konspekt dla Słuchowców

Katarzyna Prokurat

Konspekt (wersja dla słuchowca)

Przedmiot: biologia
Klasa:2
Data: 20.04.2012

Temat: Budowa i funkcje krwi.

Cele lekcji:

Uczeń:
-wymienia elementy składowe krwi
-wyjaśnia funkcje: erytrocytów, trombocytów, leukocytów
-wymienia grupy krwi i czynnik Rh
-rozróżnia grupy krwi
-potrafi wyjaśnić istotę konfliktu serologicznego

Metody pracy:
-wysłuchanie prezentacji kolegów
-pogadanka
-praca w grupach

Środki dydaktyczne:
-prezentacja multimedialna
-krótki film
-karty pracy
-audiobok

Przebieg lekcji:

  • 1 faza wprowadzająca
-Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem oraz celami lekcji
-Nauczyciel prezentuje krótką  pogadankę zawierającą podstawowe informacje dotyczące krwi.

  • 2 faza: realizacyjna
-Nauczyciel przedstawia prezentację multimedialną (procentowy skład krwi, rysunek i opis krwinek, łączenie grup krwi podczas przetaczania, jak dochodzi do konfliktu serologicznego).
-Uczniowie wysłuchują nagrania z audiobooka i robią notatki, które przydadzą się do wypełnienia karty pracy.
Uczniowie wypełniają karty pracy.
-Uczniowie dobierają się w pary i prezentują wyniki swoich kart pracy.

  • 3 faza: podsumowująca
   -Nauczyciel podsumowuje lekcję, następnie zadaje pytanie:Dlaczego opieka medyczna nie jest w stanie obyć się bez honorowych dawców krwi?
    -Omówienie kart pracy
    -Nauczyciel zadaje pracę domową

ZAŁĄCZNIK:

  • I karta pracy: Tabela zawierająca porównanie składników morfotycznych krwi . Tekst zawierający luki do wypełnienia, na podstawie wysłuchanego nagrania.

I KARTA PRACY:
1. Wypełnij tabelę:
Porównywana cecha
Leukocyty
Erytrocyty
Trombocyty
Miejsca Powstania
Ilość w mm3 krwi
Obecność i kształt jądra komórkowego
Funkcja2. Uzupełnij luki w tekście na podstawie wysłuchanego nagrania:
Na powierzchni.................... …..................., występują pewne zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących reakcję układu odpornościowego. Ciała te maja przeważnie budowę …................, a niektóre z nich są silnymi antygenami, tzn. wprowadzone do krwi osoby, która ich nie ma, powodują powstanie skierowanych przeciwko nim ….....................

  • II karta pracy: Mając podane grupy krwi, należy wpisać dla jakich grup mogą być biorcami, a dla jakich dawcami.  

II KARTA PRACY:  
1. Wypełnij tabelę:
Może dać krew ludziom z grupą:Może być biorcą krwi od ludzi z grupą:
0
A
B
AB


2. Na podstawie wysłuchanego nagrania, wypełnij luki w tekście:
Krew jest jednym z płynów ustrojowych, barwa jej zależy od barwnika krwi - …................ Ilość krwi w organizmie człowieka to ok. …..............litrów. Krew spełnia czynności …....................., dostarcza do tkanek …...............i................ …................. i odprowadza z nich produkty przemiany materii oraz przenosi związki biologicznie aktywne, np. hormony z gruczołów wewnętrznego wydzielania do narządów. Krew pełni również funkcję …................, co umożliwia wykrywać czynniki szkodliwe(bakterie, wirusy) i skutecznie im przeciwdziałać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz